fredag 28 mars 2008

Vetlandas tolkning stötande i Louise-fallet

Vetlanda har utrett och kommit fram till att pappan som utnyttjat sin dotter sexuellt i hundratals gånger samt utsatt henne för fara genom bl a att leva i tält på vintertiden ska ha (fortsatt) ensam vårdnad av dottern. Han är visserligen inom psykvården och kommunen har omhändertagit flickan och gett henne fosterhem. Men i och med vårdnaden ska fastställas eftersom hon inte är 18 år har man bestämt sig att göra det lätt för sig. Det har enligt kommunen - och länsrätten - inte någon praktisk betydelse i fallet att pappan på pappret har vårdnaden och därmed får han ha det kvar mot flickans vilja.

Lagen säger att vårdnaden ska till den som är LÄMPLIGAST att ha den. Och om det t ex skulle hända något Louise - hon blir allvarligt skadat och hamnar i sjukhuset eller t o m avlider - då reglerar lagen vem som får information om händelsen, vem som får vara på sjukhuset, vem som får försäkringspengar, osv. Vårdnaden är viktigt och ska aldrig tas lätt på. Det är stötande att man inte tog vårdnaden ifrån pappan i första taget när allt misshandel och utnyttjande uppdagades.

Det viktigaste här är att om nämnden och socialtjänsten + länsrätten visar att det är inte så noga vem som har vårdnaden - då kan vi utgå ifrån att de gör likadana bedömningar även i andra fall. Bekvämlighet går före lagen och rättvisan...?

Det är viktigt vem som har vårdnaden och det är dags att samhället markerar detta - i ord och i handling. Pappan ska inte ha vårdnaden. Inte ens för en minut. Han har avverkat den rätten for ever.