söndag 30 mars 2008

AIDS bland hetero ökar rekordsnabbt i Norden

Enligt DN är det rekordmånga AIDS-fall i Sverige just nu och det alarmerande är att de flesta som insjuknat inte ens känt till att de har haft HIV-smitta. Läs mer om detta på DN som refererar till Smittskyddsinstitutets årsrapport AIDS 2007.

Redan 2006 kunde man läsa i tidskriften "Social- och hälsovårdsnytt i Norden" följande:

Män, hiv och resor

Bland männen har antalet hiv-infektioner som fåtts i samband med resor ökat mest, men även antalet män som smittats i Finland har ökat. Mest har smittan fåtts i Thailand, men de senaste åren har männen blivit hiv-smittade också i Finlands närområden. Medelåldern för de män som konstaterats vara hiv-smittade är rätt så hög, cirka 40 år. Bland kvinnorna ser hiv-infektionerna som överförts via sexuellt umgänge inte ut att ha ökat i samma utsträckning.
(ur "HIV-infektioner ökat märkbart i Finland")

Förra året kom Finlands folkhälsomyndigheter med sina dystra siffror: fler HIV-smittade än någonsin och den nya drabbade gruppen är heteromän. Orsak: sexresor till Ryssland och Estland, samt ibland lite längre. Annars är homomän den största smittade gruppen medan sprutnarkomaners andel är försvinnande liten i sammanhanget.
Här är den senaste statistiken på finska och svenska - uppdaterat enligt dagens datum.

Sexhandeln i Ryssland och Estland är en av de tyngsta orsakerna till att HIV och AIDS sprids i Finland och säkerligen även hos oss när man analyserat siffrorna från Smittskyddsinstitutet klart.