söndag 16 mars 2008

Palmsöndagen

Idag är det palmsöndag - Jesus red på en åsna till Jerusalem och folk sjöng Hosianna, Davids son. Jag har barndomsminnen från denna söndag när vi var i kyrkan och hade kvistar i händerna. Numera går jag inte i kyrkan mer än på juldagen. Det är en främmande värld och nästan ingen som jag känner går i kyrkan. Så den delen av vår kulturarv håller på att urholkas.Istället har vi varit på judo och på en liten vårpromenad.

F ö såhär under påsketider rekommenderar jag som läsning om Jesus: läs Jesus brorsas Tomas evangelium, den som inte kom med i Bibeln, och hittades bland Rödahavsrullarna 1945 i Nag Hammadi i Egyptien. Tomasevangelium är mycket intressant och ger en mycket mänsklig bild av Jesus och gänget. Den finns översatt på svenska.

Foton: JPA