onsdag 6 januari 2010

Varghatets historia

"Detta får en att undra de egentliga orsakerna till varghat och regeringens tillåtelse till jakt på detta ekologiskt viktiga djur." Så skriver miljödoktoranderna på sin blogg.

Jag hittade intressant information från Estlands nationalmuseum. Enligt deras hemsida där man listat jaktmetoder osv. jagades inte varg innan 1600-talet då landet blev en del av Sveriges kungarik och då tvingdes bönderna att delta i utrotning av varg som de svenska myndigheterna administrerade.

"Susien hävittämiseksi järjestivät viranomaiset Ruotsin vallan aikana laajamittaisia ajojahteja, joihin myös talonpoikien piti osallistua."

Källa: http://www.erm.ee/?lang=FIN&node=231&parent=202

Det vore intressant om någon antropolog eller motsvarande började forska i "varghatets historia" - för det finns tydligen långa rötter av det.