onsdag 20 januari 2010

Jägare i fårakläder

Vargarna var friska.

Miljöutskottsmannen var LRF:s undercover från Värmland. Ur LRF:s pressmeddelande den 2 januari, samma dag som licensjakten började:

- Vi vill också rikta ett stort tack till våra riksdagsledamöter Ann-Kristine Johansson (s), Kil och Erik A Eriksson (c), Klässbol, för att de med god argumentation klarade av att stå emot trycket från de så kallade naturskyddsorganisationerna och fick med sig sina riksdagsgrupper och med bred majoritet fick beslutet verkställt.


Regeringens sakkunnig Olof Lidberg i sin tur har visat sig vara medlem i Jägarförbunder och jaga, han med. Dessutom finansieras hans arbete av Jordbruksdepartementet, och därmed blir Eskil Erlandsson (c) hans högsta chef.

Och när TV4 bjuder upp till debatt lyckas de på Kvällsöppet ragga in inte minst än fem jagande vänner:


Per Gahrton, ordförande idéverkstaden Cogito (sansad jägare)
Erik A. Eriksson, riksdagens miljöutskott (C) (LRF, Värmland)
Bengt Bixo, distriktsordförande Jägarnas Riksförbund
Torsten Mörner, ordf Svenska Jägareförbundet
Olof Liberg, koordinator för Skandulv (jagar enligt uppgift han också)

På motsidan:
Mikael Karlsson, ordf Naturskyddsföreningen
Linda Laikre, docent i populationsgenetik
Sven-Erik Alhem, ledamot Djurskyddet Sverige
Hanne Kjöller, ledarskribent Dagens Nyheter

Och fortfarande INGEN från myndighetssidan, alltså Naturvårdsverket eller länsstyrelserna.

Kompiskorruption, lobby och jägare i fårakläder!