torsdag 14 januari 2010

Kjöller vass idag

Den här ledaren i DN är ute efter demokratiperspektivet i jaktfrågan - bra!