lördag 5 december 2009

PR behöver Rolf

Jag gillar folk som kommer från en annan bakgrund in i en bransch och kan leverera synsätt och perspektiv som de andra - som utbildats alla i en och samma branschfabrik - inte har.

Här ger han en dänga mot mediebranschens jakt på kvinnliga chefer (kanske samma orsak som finns i grunden för att kvinnor har så svårt att komma in i styrelser...?) och här skriver han om vår pr-klass.

Mitt problem / min styrka är att jag tillhör aldrig fullt ut gruppen. Jag hade inte gått på journalistutbildningar när jag blev journalist. Jag har inte gått på RMI Berghs eller Marknadsakademin när jag blev pr-konsult (dock undervisat på det senare) - jag har inte gått på lärarhögskolan när jag blev lärare...och då ser man saker och ting alltid lite annorlunda än alla de andra.

Så blir man när man är sociolog. Och så länge ingen lägger ut en platsannons "sociolog sökes" så får man infiltrera andra branscher :-). De flesta kan tyvärr inte ens skilja på socionom och sociolog...