torsdag 3 december 2009

Att akuten i Lund har problem är känt

När jag i våras hade problem på akuten i Lund gick jag till slut till privat vårdcentral. Där kände läkaren väl till Lunds problem. Han berättade att eftersom det är en mycket strikt uppdelning mellan olika enheter - medicin, röntgen, ortoped - osv. så funkar inte akuten. Man går till en enhet, får sina prover kanske tagna, och efter lång väntan för att läkaren ska tyda resultaten skickas man vidare till nästa anhalt - men informationen funkar inte. Det är ingen som går vidare med information men alla tror att någon annan har gjort det. Och patienter fastnar och bara väntar och väntar. Jag såg under min skräcknatt flera gå hem trots smärtor, man struntade i att vänta till slut. Jag gick ju också hem till slut - med liten spricka i revbenet, något som akuten hade fått till njurskada - utan att ta urinprov!

Så detta förvånar mig inte ett dugg. Akutens organisation är urusel och inom ingen annan verksamhet skulle man tåla så krånglig och dåligt fungerande kommunikations- och informationsflöde, men inom verksamheten som ska rädda liv och där man inte får begå misstag - där har man det sämst. Hoppas sammanslagningen av Malmö och Lund avhjälper detta i framtiden!