tisdag 15 december 2009

Här kniper Ystadsallehanda en säker guldspade!

Dagens bästa journalistik finns här
och här! Läs!


Ni som känner mig vet hur engagerad jag är i skolfrågor. Jag kunde ju inte sitta kvar som politiker i Håbo på grund av en struktur som premierade tystnad och toppstyrning i detta i sär klass viktigaste fråga för kommunalpolitiker: hur vi skapar en framtid för våra barn. Så jag avgick och lämnade även partipolitiken. Däremot är jag än idag intresserad av politik i allmänhet och skola i synnerhet.

När ämnesfrågorna får stryka om foten, när kritiska lärare manas att lämna organisationen, när föräldrakritiken ses som något som man inte behöver bry sig om (trots att vi pratar om skattefinanseriad verksamhet) och när skolledare, förvaltningsledare inom utbildning och politiker har så dålig utbildning själva att de inte klarar av att diskutera frågor kring teori och praktik, konkreta mål och hur dessa ska uppnås inom utbildning, skillnaden mellan bildning och utbildning, med mera, då är det dags att ryta till.


Därför är jag otroligt glad över att Ystads allehanda visar vägen för journalistikens uppdrag - och granskar situationen i gymnasieskolan i tre sydskånska kommuner. Jag känner elever från Ystad och jag känner lärare som jobbar där - och vet att detta som kommer fram är tungt och sant. Heder åt Ystads allehanda som får oss alla tro att lokalpressen har sin uppgift även i framtidens internetsamhälle!