tisdag 10 mars 2009

Engelsmän krävs för att svenskar tror

Först när Kobra på TV gjorde ett inslag om hur engelsmän ser på Sverige och Sverigebilden, som ett förfallet paradis - folkhem lost - först då blev det intressant att gestalta på tv. Vi är nog många importerade svenskar som under årens lopp sett att system och regelverk fungerar inte som de ska, men ingen har velat höra från oss att Sverige är inte paradiset...utan ett vanligt land bland vanliga länder.