söndag 9 juni 2013

Därför ska staten lära sig att läsa Koranen

Hur är det med den sekulariserade statens förmåga att förstå religionsfrihet? Inte för länge sedan dömdes föräldrar och en präst i fängelse för att ha utövat religiös andeutdrivning på ett barn. Ingen hänvisade till religionen eller religionsfrihet som mildrande omständighet i den svenska domstolen, utan ett glasklart brott mot ett barn var ett brott. Men nyligen kom beskedet att en man som vägrar skaka hand med kvinnor för att vi är "orena" enligt hans religionstolkning ska få 30 000 kr i skadestånd av Trollhättans kommun. Den backade ur från en rättsprocess och gick med på en förlikning med DO. Man tolkade shariaregler som vedertagen svensk islam vilket är mycket bekymrande och bidrar knappast till integration.


Ja, jag är riktigt orolig av den sekulariserade statens oförmåga att förstå religionsfrihet.

I maj dömdes föräldrar och en präst i fängelse för att ha utövat andeutdrivning på ett barn. Inget snack om det, sådant ska straffas och på DN skrev Hanne Kjöller om domstolen som dividerade huruvida man kan låsa in ett barn i ett rum utan lås eller ej. Men brottet var glasklart. Ingen hänvisade till religionen eller religionsfrihet som detta i allra högsta grad är i många länder t ex i Afrika.
Men i Trollhättan blir plötsligt en handling där en man betraktar kvinnor så orena, att han inte kan ta i hand och sedan tvätta händerna, en kränkning av ens religion och fallet blev "diskriminering". Inte av kvinnan som man inte kunde röra vid, utan av mannen som tvingades att skaka hand med en kvinnlig chef inom offentlig förvaltning i Sverige 2013!

Nu är det inte så att sharialagar är samma sak som islam. Snarare är det islamISM som betyder att man vill införa sharialag som statens enda juridiska grund. Göra en islamistiskt stat, som Iran med flera. Göra alltså en sorts islamisk Vatikan med lagar som motsvarar uppfattningar från inkvisitionens tid, angående t ex "orena" kvinnor. Så här grovt tolkades inte reglerna ens i muslimska Malaysia där jag bodde ett tag på 90-talet.

Islam är i grunden en fredlig religion och sharialagar finns inte i Koranen. De följs inte heller av majoriteten av muslimer, tvärtom - på många håll som i Mali, Indonesien och andra länder kämpar man emot och hoppas att vi i väst fattar. Påbud om att täcka sin kropp inom det offentliga tar sitt avtryck i jämställdhet - att kvinnor och män kan mötas utan att vara sexobjekt. Som hen. Att det bara skulle gälla kvinnor är ett påfund som kom senare. 
Sharia däremot är diskriminerande i sig - därför borde vi inte acceptera innehållet i icke- diskrimimeringssyfte. Inom många muslimska grupper har kvinnor inte täckt håret, hundar har varit kära husdjur, vin räknats som mat, tills denna nya radikalisering började som motrörelse mot vår okunskap. 

Vi måse få klarhet i läget:

1) Vi har total förvirring på grund av okunskap vad som är innehållet i islam. Men ska vi bedöma religionsfrihetsfall i domstolen så måste vi har en rättesnöre. Alla tossigheter kan inte passera som "religion". Antingen att alltid anlita en oberoende, gärna utländsk, expert eller bestämma sig t ex för de heliga böckerna - finns det stöd där eller ej? Att religionsfrihet är en del av grundlagen innebär ännu större ansvar att veta vad vi pratar om. Och det angår oss alla, för vi har inte byggt ett samhälle där kvinnor och män hålls separata. Vi har bekämpat ett sådant samhälle.
2) Vi måste återta positionen om att religion är något individuellt och privat, som vi har bygg i vårt system - och inte ett sätt att sätta upp nya diskriminerande sociala koder i det offentliga. Den europeiska islamen likaväl som den amerikanska svarta gruppens islam har visat nya vägar.
3) Införa jämställdhet i grundlagen som en separat punkt - en grundvärdering som samhället vilar på. Inga religioner ska skaka på det - kvinnor har samma rätt och ansvar som män i Sverige. Och rösträtt.
4) Ta diskussionen då religionsfrihet påbjuder kvinnoförtryck - och börja med att bjuda in den stora och väletablerade muslimska feminismen. Kvinnor som det handlar om kan det här nog bäst, och vi borde lyssna på dem. Intressekonfilkter mellan religonsfrihet och jämställdhet måste synliggöras.
5) Fatta äntligen att många som flytt hit och fått asyl har just flytt förtrycket undan sharialagar i hemländer. Vi kan inte införa sharia här eftersom den gör anspråk på att skapa juridiska och strukturella regler (islamism) baserade på urgamla idéer från fjärran länder.  Det är som att gå tillbaka till inkvisitionen och säga att det är kristen värdegrund. Däremot kan vi mycket väl ha en modern islam även på jobbet, inga problem med bönerum eller böneutrop som inte diskriminerar kvinnor, och kvinnor och män får gärna välja vad de klär på sig eller på sitt huvud, lika väl som du och jag väljer fritt själva.
Kvinnornas analfabetism är den största orsaken till förtrycket av dem i länder med sharia - om det är bara skäggiga gamla män som får läsa texterna och tolka dem, då blir det ju galet. I länder där kvinnor fått läsa den heliga boken själva har det gått framåt även med jämställdhet. Ett sätt är öka förståelsen är att ta tillbaka Koranen från förtryckande tolkare och läsa den själv. Om vi alla skaffar oss en uppfattning om islam, då kan vi förhålla oss till den också. Jag gick hos en klok imam i Kuala Lumpur och samtalade filosofiskt under ett års tid. Hans lärdomar gjorde djupt humanistiskt intryck på mig för resten av livet. *
Intressekonflikten mellan jämställdhet och religionsfrihet måste hanteras av oss alla och inte lämnas till dem som skriker högst. Sharia är inte ett regelverk som vi ska ha på jobbet eller i det offentliga rummet i Sverige, lika lite som vi vill ha kor som går på gator, eller ormtemplar vid arbetsplatser. Och sharia ska inte sanktioneras av stat och kommuner eller DO. För att fatta skillnaden mellan islam och islamism måste fler än radikala islamister kunna tolka Koranen när intressenkonflikten uppstår.