måndag 29 juli 2013

Modererade i Almedalen på MiljöAktuellts Arena den 3 juli angående energieffektiva lösningar och efterfrågan