lördag 11 september 2010

Ilmestyy 10. 10. -10

Kirjani ilmestyy pian suomeksi Suomessa!

Nu kommer min bok ut på finska!


Läs mer här