lördag 28 augusti 2010

Tack EU!

Bryssel har nu rutit till angående licensjakten på varg. Underbart.

"Efter att ha ifrågasatt den vetenskapliga grunden för jakten vill
kommissionen också veta varför Sverige satt 210 vargar som gräns för
stammen. Också här efterfrågas vetenskaplig grund för beslutet."...

"Enligt riksdagsbeslut bör inflyttning av varg ös...terifrån ske, med start
redan 2010. Kommissionen frågar nu om förflyttningar redan börjat, och
om lämplig personal, fordon och annan utrustning finns för att klara
detta."


Samtidigt visar BRÅ:s statistik att illegal jakt ökat och inte minskat som det var sagt i samband med licensjakten av varg. Man behöver inte vara Einstein för att fatta att licensjakt skapar efterfråga för jakt, snarare än dämpar intresset!