lördag 5 september 2009

Mer om IB i Finland

Här finns en text från en finsk IB-kunnig person. Det här är ett spännande exempel på hur den fria pressen kan bli ofri. Alla länder har sina tabuer och det enda sättet få ut något är att få ut det i ett annat land, så den egna pressen kan sedan referera till "källor i andra länder"!

På Newsmill är detta dock felkategoriserat under "arbetsmarknad och CSN"...??