måndag 20 maj 2013

Många flyr sharialagarnas förtryck till Sverige - vi kan inte införa sharia här!

Jag är riktig orolig av den sekulariserade statens oförmåga att förstå religionsfrihet. 

Förra veckan dömdes föräldrar och en präst i fängelse för att ha utövat andeutdrivning på ett barn. Inget snack om det, sådant ska straffas och på DN skrev Hanne Kjöller om domstolen som dividerade huruvida man kan låsa in ett barn i ett rum utan lås eller ej. Men brottet var glasklart. Ingen hänvisade till religionen eller religionsfrihet som detta i allra högsta grad är i många länder. Men igår kom beskedet att en man som vägrar skaka hand med kvinnor för att vi är "smutsiga", ska få 30 000 kr i skadestånd av Trollhättans kommun som fegade ur från en rättsprocess och gick med på en förlikning. Här var det plötsligt en kränkning av sharialagar som styrde och fallet blev "diskriminering". Inte av kvinnan som man inte kunde röra vid, utan av mannen som tvingades att skaka hand i Sverige. 

Nu är det inte så att sharialagar är samma sak som islam. Snarare är det islamISM som betyder att man vill införa sharialag som statens enda juridiska grund. Göra alltså en sorts islamisk Vatikan med lagar som motsvarar uppfattningar från inkvisitionens tid, angående t ex "smutsiga" kvinnor. 

Men islam är en fredlig religion och sharialagar finns inte i Koranen. De följs inte heller av majoriteten av muslimer, tvärtom - på många håll som i Mali, Indonesien och andra länder kämpar man emot och hoppas att vi i väst fattar. Det är som att hämta medeltida inkvisitionsregler och börja inlemma dem i en modern stat på kristen värdegrund. Sharia är diskriminerande i sig - därför kan vi inte acceptera innehållet i icke diskrimimeringssyfte. Men t ex bosniska muslimer har i alla tider levt mycket sekulariserade, även irakier och turkar har haft det bra för kvinnor till och med Afganistan på 60-talet var sekulariserat. Kvinnor har inte täckt håret, hundar har varit kära husdjur, vin räknats som mat, tills denna nya radikalisering började som motrörelse mot vår okunskap.

Nu måste vi få klarhet snarast i läget, innan sådana här fadäser raserar mer:
1) Vi har total förvirring på grund av okunskap vad som är innehållet i islam. Men ska vi bedöma religionsfrihetsfall i domstolen så måste vi har en rättesnöre. Alla galna påhitt kan inte passera som "religion". Antingen anlita alltid en expert eller bestämma sig t ex för de heliga böckerna - finns det stöd där eller ej? Att religionsfrihet är en del av grundlagen innebär ännu större ansvar att veta vad vi pratar om.
2) Vi måste återta positionen om att religion är något individuellt och privat, som vi har bygg i vårt system - och inte ett sätt att sätta upp nya diskriminerande sociala koder i det offentliga.
3) Införa jämställdhet i grundlagen som en separat punkt - en grundvärdering som samhället vilar på. Inga religioner ska skaka på det - kvinnor har samma rätt och ansvar som män i Sverige. Och rösträtt.
4) Ta diskussionen då religionsfrihet påbjuder kvinnoförtryck - och börja med att bjuda in den stora och väletablerade muslimska feminismen. Kvinnor som det handlar om kan det här nog bäst, och vi borde lyssna på dem.
5) Fatta äntligen att många som flytt hit och fått asyl har just flytt förtrycket undan Sharialagar i hemländer. Vi kan inte införa Sharia här! Det är som att gå tillbaka till inkvisitionen och säga att det är kristendom.