fredag 17 juli 2009

Favoriter i repris nr 2. Göteborgsposten 2007 om trafficking och prostitution

Den här artikeln baseras på två vetenskapliga seminarier som jag fick hålla i som projektledare när jag jobbade åt Maria Carlshamre på Europaparlamentet 2006-2007. Tyvärr ramlade en faktaruta om detta bort i artikeln eftersom redaktören byttes i sista minuten och jag fick inte veta om att grafiken skulle ersätta faktarutan. I den skulle bland annat bitr.professor Sheila Jeffreys namn finnas med, hon har tagit fram fakta från australiensiska investerare angående ämnet.

Jag är andra från höger på bilden, bredvid de grönas europarlamentariker Carl Schlyter. Bland föreläsarna fanns professor Sheila Jeffrey (mellan Carl och Maria C) från Institute of Politics, Melbourns universitet som talade om hur trafficking och prostitutionen utvecklats under tjugo år av liberalisering i den australiensiska delstaten Victoria. Jonas Trolle (längst till vänster) från den svenska polisen berättade om situationen i Sverige och sexköparens del i att upprätthålla organiserad brottslighet. Professor Sven-Axel Månsson (bredvid Jonas) från Malmö högskola pratade om mäns syn på och fantasier om prostituerade och trafficking. Sista föreläsare för dagen var professor Liz Kelly (vänster om Maria C.) från London Metropolitan University. Kelly presenterade englands senaste forsknings­resultat om sexköpare.

Seminarierna "Demand, the link between trafficking and prostitution" finansierades mest av Alde (liberalerna i Europaparlamentet) men också av de gröna och vänstern, som kom med som värdar till Brysselseminariet. Då deltog både miljöpartiets MEP Carl Schlyter (obs! 29/11 2006) och vänsterpartiets MEP Eva-Britt Svensson utöver Maria. I Helsingforsseminariet deltog bland annat regeringens rapportör i människohandelsfrågor Kajsa Wahlberg från Rikskriminalens traffickingenhet.

Det stora hotet mot tusentals människors integritet är ju att barn, och kvinnor - och även män, luras eller tvingas till sexträsket i Europa. De har ingen veto-rätt när deras kroppar utnyttjas och sedan distribueras allt på webben.

Stieg Larsson skriver i andra boken av sin trilogi Millennium: "Det finns ingen annan kriminalitet där könsrollerna är så starkt grunden för kriminaliteten. Det finns heller ingen annan form av kriminalitet där den sociala acceptancen är så stor, eller där samhället gör så lite att stävja kriminalitet, som med trafficking".

MEP = internationell förkortning för Member of European Parliament.