onsdag 27 maj 2009

Hållbart

Idag har jag varit i Helsinborg och deltagit på ett möte med hållbara företag och företagare. Det var trevligt. Jag lärde mig att Ikeas nya anläggningar i Europa är mycket energieffektiva med både biogas och solpaneler som elkällor. Och att den mest hållbara staden i världen ligger inte ens på vår kontinent utan i underbara Brasilien: Curitiba! Staden har sedan varit förebild för Bogota och därefter fler andra. Borgmästaren och ledaren Jaimie Lerner hade en vision, bilarna bort och människorna in i city. Bussarna blev "tåg" och stadens kärna helt bilfri, parker planterades överallt. På 20 år gick staden från en liten och fattig till en välmående miljonstad.

Lägg namnet i minnet: Curitiba.