lördag 24 november 2012

Seminarium 25/11: FRA 70 ÅR - Signalspaning under kalla kriget


Välkomna!

Söndag 25/11 2012, kl. 11.15: Armémuseum (stora hörsalen) i Stockholm


FRA 70 ÅR; Signalspaning under kalla krigetFöredrag om svensk signalspaning, dess historia, nerskjutningen av DC 3:an och om Operation Stella Polaris. Vid Stella Polaris-föredraget kommer förutom Johanna Parikka Altenstedt även ”Babystellisten” och Föreningen Sveriges öga och öras styrelsemedlem Pertti Hänninen att medverka.Föranmälan behövs ej. Gratis för medlemmar. Icke medlemmar betalar 100 kr.Kl 1115-1130

Ämne: Information om Föreningen Sveriges öga och öra och inledning om signalspaning.

Föredragshållare: Christer Olsén, ordförande i Föreningen Sveriges öga och öra.

Christer Olsén är jurist, men har tidigare arbetat inom både underrättelse- respektive säkerhetstjänsten.Kl 1130-1210

Ämne: FRA:s historia – Tiden på Lidingö.

Föredragshållare: Magnus Anderberg.

Magnus Anderberg berättar om FRA med anledning av att FRA fyller sjuttio år. Magnus far var en av nyckelpersonerna när FRA bildades 1942.Kl 1210-1310

Operation Stella Polaris – En topphemlig operation där den finska signalspaningsorganisationen flyttades från finskt territorium till Sverige.

Föredragshållare: Johanna Parikka Altenstedt och Pertti Hänninen.

Johanna Parikka Altenstedt är svensk-finsk journalist och författare som forskat i ämnet och skrivit en bok med titeln ”Operation Stella Polaris - Signalspanare på flykt”. Pertti Hänninen kom som barn till Sverige i samband med Stella Polaris-operationen tillsammans med sina föräldrar. Därav smeknamnet ”Babystellisten” och hans intresse för ämnetKl 1310-1420 - lunchpausKL 1420-1445

Ämne: Catalinan som sköts ner av sovjetiskt flyg.

Föredragshållare: Paul Eriksson.

Paul Eriksson, som arbetade vid F2 och var med i Catalinan som 1952 sköts ner av Sovjet under spaningarna efter FRA:s DC 3:a. Vi får höra vad som hände under attacken och efteråt.Kl 1445-1545

Ämne: DC 3-händelsen – Nedskjutningen av FRA:s signalspaningsplan 1952.

Föredragshållare: Christer Lokind.

Christer Lokind, pensionerad markofficer och överstelöjtnant i Flygvapnet med huvudsaklig tjänstgöring inom den centrala underrättelsetjänsten (Fst/Und, USK och MUST) samt vid FRA. Han är sedan pensioneringen verksam inom Svensk Flyghistorisk förening.