lördag 24 november 2012

Seminarium 25/11: FRA 70 ÅR - Signalspaning under kalla kriget


Välkomna!

Söndag 25/11 2012, kl. 11.15: Armémuseum (stora hörsalen) i Stockholm


FRA 70 ÅR; Signalspaning under kalla kriget



Föredrag om svensk signalspaning, dess historia, nerskjutningen av DC 3:an och om Operation Stella Polaris. Vid Stella Polaris-föredraget kommer förutom Johanna Parikka Altenstedt även ”Babystellisten” och Föreningen Sveriges öga och öras styrelsemedlem Pertti Hänninen att medverka.



Föranmälan behövs ej. Gratis för medlemmar. Icke medlemmar betalar 100 kr.



Kl 1115-1130

Ämne: Information om Föreningen Sveriges öga och öra och inledning om signalspaning.

Föredragshållare: Christer Olsén, ordförande i Föreningen Sveriges öga och öra.

Christer Olsén är jurist, men har tidigare arbetat inom både underrättelse- respektive säkerhetstjänsten.



Kl 1130-1210

Ämne: FRA:s historia – Tiden på Lidingö.

Föredragshållare: Magnus Anderberg.

Magnus Anderberg berättar om FRA med anledning av att FRA fyller sjuttio år. Magnus far var en av nyckelpersonerna när FRA bildades 1942.



Kl 1210-1310

Operation Stella Polaris – En topphemlig operation där den finska signalspaningsorganisationen flyttades från finskt territorium till Sverige.

Föredragshållare: Johanna Parikka Altenstedt och Pertti Hänninen.

Johanna Parikka Altenstedt är svensk-finsk journalist och författare som forskat i ämnet och skrivit en bok med titeln ”Operation Stella Polaris - Signalspanare på flykt”. Pertti Hänninen kom som barn till Sverige i samband med Stella Polaris-operationen tillsammans med sina föräldrar. Därav smeknamnet ”Babystellisten” och hans intresse för ämnet



Kl 1310-1420 - lunchpaus



KL 1420-1445

Ämne: Catalinan som sköts ner av sovjetiskt flyg.

Föredragshållare: Paul Eriksson.

Paul Eriksson, som arbetade vid F2 och var med i Catalinan som 1952 sköts ner av Sovjet under spaningarna efter FRA:s DC 3:a. Vi får höra vad som hände under attacken och efteråt.



Kl 1445-1545

Ämne: DC 3-händelsen – Nedskjutningen av FRA:s signalspaningsplan 1952.

Föredragshållare: Christer Lokind.

Christer Lokind, pensionerad markofficer och överstelöjtnant i Flygvapnet med huvudsaklig tjänstgöring inom den centrala underrättelsetjänsten (Fst/Und, USK och MUST) samt vid FRA. Han är sedan pensioneringen verksam inom Svensk Flyghistorisk förening.