fredag 5 mars 2010

Det här är bra! Samhällsintroduktion på modersmål!

Igår kom det förslag som delvis baseras på det som vi redan gör i Skåne :-) Läs här mer om det nya lagförslaget om att nyanlända ska få introduktion på modersmål. Och här finns det mer om Partnerskap Skåne som redan gör allt som föreslås nu som nationell modell.

Och här intervjuas jag på finska om lagförslaget, finska redaktionen på SR.